Sök

Kommuniké från årsstämman 2023 i Skanska Financial Services AB (publ)

2023-04-05 15:00 CET
Pressmeddelande

I enlighet med styrelsens förslag, har årsstämman den 5 april 2023 i Skanska Financial Services AB (publ) beslutat att till den enda aktieägaren Skanska AB (publ) dela ut totalt 250 miljoner kronor, motsvarande 500 kronor per aktie.

Betalningsdag för utdelningen fastställdes till den 5 april 2023.

 

Denna information är sådan som Skanska Financial Services (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter av räntebärande finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 5 april 2023 kl. 15:00 CET.

 

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494