Sök

Skanska säljer nya Borås tingsrätt till Vacse för cirka 320 miljoner kronor

2023-04-11 08:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska säljer Borås tingsrätt till Vacse för cirka 320 miljoner kronor. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska kommersiell fastighetsutveckling i det andra kvartalet 2023.

borås tingsrätt

Skanska och Vacse har tillsammans utvecklat fastigheten som får 13 förhandlingssalar, varav två säkerhetssalar. Total lokalyta blir cirka 5 100 kvadratmeter, fördelade på fem våningar. Byggstart är planerad till april i år.

Byggnaden förses med bland annat sedumtak, solpaneler på taket och återanvänt rött tegel. Ett utvändigt fast solskydd minskar behovet av uppvärmning och kyla. Genom att använda klimatkalkyler styr projektet löpande mot byggtekniska lösningar och materialval som minskar klimatavtrycket.

Avsikten är att miljöcertifiera byggnaden enligt den internationella miljöcertifieringen BREEAMs högsta nivå, Outstanding, och att uppfylla Boverkets Energiklass A.

Den nya tingsrätten får ett centralt läge intill riksväg 40, spårområdet och Boråshallen. Vacse tillträder fastigheten under 2025 i samband med att Domstolsverket tar de nya lokalerna i bruk.

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794