Sök

Skanska bygger motorväg i Rogaland, Norge, för NOK 378M, cirka 390 miljoner kronor

2023-04-11 13:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Statens vegvesen om att bygga en motorväg i Rogaland, Norge. Kontraktet är värt NOK 378M, cirka 390 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2023.

Projektet omfattar byggnationen av en ny 2,7 kilometer lång, fyrfilig motorväg samt 1,5 kilometer gång- och cykelväg mellan Hove och Osli i Rogaland. Uppförandet av broar, bullerskärmning, vatten- och avloppshantering samt kabelarbeten ingår också i arbetet. Projektet ska miljöcertifieras enligt BREEAM Infrastructure, nivå Very Good.

Byggnationen beräknas påbörjas under det andra kvartalet 2023 och kommer att vara slutförd under det andra kvartalet 2026.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494