Sök

Skanska säljer kontorsbyggnad i Karlskrona till Vacse för cirka 250 miljoner kronor

2023-04-20 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska säljer en kontorsbyggnad under uppförande i Karlskrona till Vacse för cirka 250 miljoner kronor. Byggnaden ska bland annat inrymma Boverkets huvudkontor. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska kommersiell fastighetsutveckling i det andra kvartalet 2023.

karlskrona

I området Skeppsbron i centrala Karlskrona uppför Skanska en ny kontorsbyggnad på cirka 5000 kvadratmeter som ska inrymma Boverkets huvudkontor samt en restaurang. Byggnaden håller hög nivå inom hållbarhet och kommer att certifieras enligt den internationella miljöcertifieringen BREEAM. Den kommer även att uppfylla kraven för energiklass A och genom att använda klimatkalkyler ska projektet styra mot byggtekniska lösningar och materialval som minskar klimatavtrycket. Målsättningen är att projektet vid färdigställande klassas som klimatneutralt.

Som hyresgäst i det nya kontoret kommer Boverkets medarbetare att få en modern och flexibel arbetsplats. Kontoret kommer även att WELL-certifieras, vilket medför att det främjar en god hälsa och välmående för personal och besökare som vistas i byggnaden.

Byggnadsarbetena är påbörjade och Vacse kommer att tillträda kontorsfastigheten i samband med färdigställande under andra kvartalet 2025.

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794

Contact: Jonas Ljunggren, Business Development Manager
Telefon 0104483897