Sök

Skanska utvalt till preferred bidder för byggnation, drift och underhåll för vägprojektet E10/rv. 85 i norra Norge

2023-04-27 11:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har i ett konsortium blivit utvalt till preferred bidder av Statens vegvesen för vägprojektet E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt i norra Norge. För Skanska omfattar uppdraget design, byggnation samt drift och underhåll under 15 år efter det att vägen är färdigställd.

Projektet, som upphandlas i offentlig-privat samverkan (OPS) av Statens vegvesen, är en del av transportlänken mellan Lofoten, Vesterålen Harstad/Narviks Flygplats samt E6. Det omfattar byggnation och drift av totalt 82 kilometer ny- och uppgraderad väg, sju nya tunnlar och 22 broar. Utöver att förbättra trafiksäkerheten kommer projektet att förkorta resvägen med cirka 30 kilometer och minska restiden med cirka 40 minuter. E10/rv. 85-projektet utgör också ett pilotprojekt för Statens vegvesen för att testa olika åtgärder för en grönare och mer miljövänlig utveckling av deras projekt.

Det totala värdet för byggkontraktet uppskattas av Statens vegvesen till NOK 11,3 miljarder, cirka 11,5 miljarder kronor, och kontraktet för drift och underhåll uppskattas till NOK 1,0 miljarder, cirka 1,0 miljarder kronor, i sin helhet. Ingen orderbokning kommer att ske innan kontraktet ingåtts, vilket väntas komma att ske under det andra kvartalet 2023.

Förberedande arbeten väntas påbörjas tidigt under sommaren 2023 och byggfasen för projektet beräknas pågå i fem och ett halvt år.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494