Sök

Skanska investerar netto NOK 318M, cirka 320 miljoner kronor, i bostadsprojekt med OBOS i Oslo och Bærum, Norge

2023-05-10 08:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska och OBOS har tecknat avtal för två joint venture-projekt i Oslo och Bærum, Norge, för att utveckla och bygga cirka 700 bostäder tillsammans under de kommande åren. Skanska investerar NOK 525M, cirka 530 miljoner kronor för att förvärva 50 procent av OBOS projekt Nansenløkka och avyttrar 50 procent av projektet Økern Park för NOK 207M, cirka 210 miljoner kronor, till OBOS.

nansenlokka

Nansenløkka på Fornebu i Bærum kommer att bestå av cirka 400 bostäder och beräknad byggstart är sista kvartalet 2023. Økern Park på Økern i Oslo planeras för cirka 300 bostäder och beräknad byggstart är sista kvartalet 2025.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494