Sök

Skanska säkrar byggrätter på 158 000 kvm i Longwood Medical Area, Boston, USA för cirka 3,7 miljarder SEK

2023-06-01 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har avslutat en markinvestering med Simmons University och därmed säkrat byggrätter för vidare utveckling på 158 000 kvm vid Longwood Medical Area, Boston. Den initiala investeringen är USD 344M, cirka 3,7 miljarder SEK.

Betalning kommer att ske successivt fram till 2026, genom att Skanska på området bygger och finansierar ett ”Living and Learning Center” åt beställaren.

Longwood Medical Area (LMA) är ett välkänt centrum av sjukhus och forskningsinstitutioner samt akademiska faciliteter i världsklass.

Arbetet med Longwood Place kommer att vara en transformativ, hållbar och innovativ utveckling i flera faser som inkluderar life science och forskningsfaciliteter, flerfamiljshus, kontor samt allmänna utrymmen framtaget av Skanska lokalt. Dessutom kommer arbetet leverera välbehövliga grönområden till LMA.

Utvecklingen av Longwood Place kommer att påbörjas i slutet av 2026 efter Simmons flyttat till sitt nya Living and Learning Center, som Skanska börjar bygga i maj 2023.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957