Sök

Skanska bygger motorväg i Oslo, Norge, för NOK 4,6 miljarder, cirka 4,6 miljarder kronor

2023-06-05 12:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Statens vegvesen om att bygga den nya motorvägen E18 mellan Fornebukrysset och Strand utanför Oslo, Norge. Kontraktet är värt NOK 4,6 miljarder, cirka 4,6 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2023.

E18 oslo

Kontraktet avser design och byggnation av totalt 2,3 kilometer ny väg på E18 med tre filer mellan Fornebukrysset och Strand, ett nytt sammanhängande cykelstråk på hela sträckan och en ny lokal tillfartsväg till Fornebu. Dessutom omfattar kontraktet att bygga 660 meter av Høviktunneln och 440 meter av Gjønnestunneln. Entreprenaden omfattar även förändringar av intilliggande lokala vägsystem med gång- och cykelvägar. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Infrastructure – nivå Excellent.

Byggstart beräknas ske under sommaren 2023 och projektet ska vara färdigställt i början av 2030.

Kontraktet utgör en del av det stora projektet E18 Vestkorridoren, som består av ett nytt vägnät mellan Lysaker i Bærum och Drengsrud i Asker kommun. Nya E18 kommer att ersätta en av Norges mest trafikerade vägsträckor, som i dag präglas av trafikproblem, dålig tillgänglighet för kollektivtrafik samt omfattande buller- och luftföroreningar.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494