Sök

Skanska bygger vägprojektet E10/rv. 85 i norra Norge för NOK 11,4 miljarder, cirka 11,4 miljarder kronor

2023-06-20 15:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har erhållit kontraktet för design och byggnation av vägprojektet E10/rv. 85 i norra Norge som upphandlats av Statens vegvesen. Kontraktet är värt NOK 11,4 miljarder, cirka 11,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2023.

Skanska har också erhållit kontraktet för drift- och underhållstjänster under 15 år för den färdigställda vägen värt NOK 1,0 miljarder, cirka 1,0 miljarder kronor.

E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt är en del av transportlänken mellan Lofoten, Vesterålen Harstad/Narviks Flygplats samt E6. Det omfattar byggnation och drift av omkring 82 kilometer ny väg med sju nya tunnlar och 22 broar. I tillägg till att förbättra trafiksäkerheten kommer projektet att förkorta resvägen och minska restiden. Projektet utgör också ett pilotprojekt för Statens vegvesen för att testa olika åtgärder för en grönare och mer miljövänlig utveckling av deras projekt.

Förberedande arbeten har påbörjats och byggfasen för projektet beräknas pågå under fem och ett halvt år.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494