Sök

Skanska förvärvar mark på Kungsholmen, Stockholm, för cirka 520 miljoner kronor

2023-06-22 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har förvärvat mark på Kungsholmen, Stockholm, av Stockholms Stad cirka 520 miljoner kronor. Därmed tillträder Skanska den första etappen av utvecklingsområdet ”Lindhagenskvarteren”.

På fastigheten planerar Skanska att utveckla en ny kontorsbyggnad. Byggrätten omfattar cirka 28 000 kvadratmeter och förvärvet avser den första etappen av ett större markområde som Skanska avtalat om att förvärva av Stockholms Stad.

Västra Kungsholmen har under senaste tjugo åren utvecklats kraftigt och utgör numera ett av Stockholms mest attraktiva lägen för arbete och boende med goda kommunikationer, blandad bebyggelse och god service.

Lindhagenskvarteren utgör sista pusselbiten för att fullborda nordvästra Kungsholmen och omfattar cirka 90 000 kvadratmeter nya kontor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494