Sök

Skanska bygger ny bro i Vestland, Norge, NOK 800M, cirka 800 miljoner kronor

2023-06-29 13:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Fylkestinget i Vestland om att bygga den nya Ytre Steinsund-bron i Solunds kommun, Norge. Kontraktet är värt NOK 800M, cirka 800 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2023.

ytre steinsundet

Kontraktet avser design och byggnation av en ny bro med en längd på 811 meter. Den ska byggas cirka 50 meter över havet och ha fem spann. Den nya bron kommer att ersätta färjeförbindelsen Daløy-Haldorsneset och förse invånarna på ön Ytre Sula med en fast förbindelse till grannön Sula och kommunens centrum Hardbakke.

Projektet kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Infrastructure – nivå Very Good – för design och byggnation.

Arbeten kommer att starta omedelbart efter att kontraktet är undertecknat, varpå själva byggnationen kommer att påbörjas under det första kvartalet 2024 med förväntat slutförande under det fjärde kvartalet 2026.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494