Sök

Skanska tilldelas ytterligare GBP 103M, cirka 1,3 miljarder kronor, för arbeten på höghastighetsjärnvägen HS2 i UK

2023-07-03 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har, som en del av ett joint venture med Costain och STRABAG, tilldelats ytterligare GBP 103M, cirka 1,3 miljarder kronor, inom ett befintligt kontrakt med HS2 Ltd för arbeten på den första fasen av den nya höghastighetsjärnvägen i Storbritannien. Det kommer att inkluderas i orderingången för Europa i det andra kvartalet 2023.

Tilldelningen avser planerade och överenskomna förändringar av omfattningen av arbetet inom kontraktet.

Hela kontraktet, som nu värderas till GBP 1,3 miljarder, cirka 16,6 miljarder kronor, för Skanska omfattar design och byggnation av större tunnlar i den södra delen av det övergripande projektet.

Sedan HS2 Ltd gav startsignalen för projektet i april 2020 har betydande framsteg gjorts. Två tunnelborrmaskiner (TBM) påbörjade sitt arbete i slutet av 2022 från West Ruislip Portal mot Green Park Way. De kommer att borra 8 kilometer av 13,5 kilometer i den dubbla Northolt- tunneln. Ytterligare två TBM har tagits emot i Storbritannien och kommer tas i drift under nästa år från Victoria Road Crossover Box. En tredje TBM är för närvarande i drift från Atlas Road och bygger en logistiktunnel mellan Old Oak Common station och arbetsplatsen vid Atlas Road. Förberedelserna för driftsättning av de två sista TBM:erna från Old Oak Common Box mot Euston kommer att påbörjas 2024.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494