Sök

Skanska bygger omsorgsboende i Bergen, Norge, för NOK 548M, cirka 550 miljoner kronor

2023-08-22 08:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Bergens kommun om att bygga Midtbygda vårdhem i Bergen, Norge. Kontraktet är värt NOK 548M, cirka 550 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2023.

midtbygda

Det nya vårdboendet kommer att bli cirka 14 000 kvadratmeter stort och innehålla 100 korttidsboenden, dagaktivitetscenter, rehabiliterings- och träningsanläggningar, cafeteria och ett parkeringsgarage under mark.

Projektet har ambitiösa klimat- och miljömål. Byggarbetsplatsen kommer att drivas som utsläppsfri, med mål om 85 procent minskning av utsläppen genom användning av elektriska entreprenadmaskiner, och byggnaden kommer att bli så kallad ”Paris Proof”. Det innebär att den kommer att använda klimatvänliga material, förnybar energi och energieffektiva lösningar som ligger i linje med Parisavtalet. Det innefattar också planer på omfattande återanvändning av material från en befintlig byggnad som ska rivas inom projektet. Målsättningen är att miljöcertifiera byggnaden enligt BREEAM NOR, nivå Excellent.

Byggstart blir i oktober 2023 med beräknat färdigställande i oktober 2026.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494