Sök

Valberedning utsedd inför Skanskas årsstämma 2024

2023-09-25 16:00 CET
Pressmeddelande

Valberedningens ledamöter inför Skanskas årsstämma 2024 har nu utsetts.

I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2018 ska Skanskas valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt Skanskas styrelseordförande.

Valberedningen har följande sammansättning:

• Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande

• Katarina Martinson, Lundberggruppen

• Dick Bergqvist, AMF Tjänstepension & AMF Fonder  

• Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder

• Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till Contact senast den 31 december 2023.

Årsstämman 2024 kommer att äga rum onsdagen den 27 mars 2024 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957