Sök

Delårsrapport tredje kvartalet 2023

2023-11-01 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

  • Intäkterna uppgick till 40,3 (38,6) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter ökade intäkterna med 1 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (1,5) miljarder kronor och inkluderar nedskrivningar av tillgångar och goodwill om totalt 0,9 miljarder kronor till följd av svag fastighetsmarknad. Justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 66 procent.
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,41 (3,10) kronor.
  • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 0,3 (3,2) miljarder kronor, enligt IFRS.
  • Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 4,7 (30 juni 2023; 4,4), miljarder kronor.
  • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 32,7 (43,8) miljarder kronor. Justerat för valutakurseffekter minskade orderingången på kvartalsbasis med 29 procent. På rullande 12 månader var orderingången i förhållande till omsättningen 107 (102) procent.
  • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,4 (1,3) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,3 (3,4) procent. På rullande 12 månader var rörelsemarginalen 3,8 procent.
  • Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till -0,8 (0,1) miljarder kronor och inkluderar nedskrivningar av tillgångar och goodwill inom Bostadsutveckling om totalt 0,5 miljarder kronor och inom Kommersiell fastighetsutveckling om totalt 0,3 miljarder kronor till följd av svag fastighetsmarknad.
  • Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 0,7 (10,0) procent.
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 9,5 (16,9) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en press- och ljudkonferens den 1 november 2023, kl. 10:00.
Presskonferensen kommer också att direktsänds på Skanskas webbplats www.group.skanska.com/sv/investerare, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.
Delta i ljudkonferensen med möjlighet att ställa frågor. Rekommenderad anslutning för bästa ljudkvalitet vänligen anslut via din telefon till HD Audio weblänk: HD Audio link.
För att delta via telefon, vänligen ring 08-5051 00 31, eller +44 (0)207 107 06 13, eller +1 (1) 631 570 56 13.

Denna samt tidigare releaser finns även på www.group.skanska.com/sv/investerare.

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 1 november 2023, kl. 07:30.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957