Sök

Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling avyttrar Sthlm 04 i Stockholm för 830 miljoner kronor till egen portfölj

2023-11-02 07:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden har sålt kontorsfastigheten Sthlm 04 i Stockholm till Skanska Förvaltningsfastigheter för cirka 830 miljoner kronor. Den interna transaktionen har ingen kassaflödespåverkande effekt och kommer att bokföras i det fjärde kvartalet 2023. Tillträdet sker omgående.

sthlm 04

Kontorshuset Sthlm 04 i Hammarby Sjöstad har en total uthyrningsbar yta om cirka 12 400 kvadratmeter. Fastigheten, som är utvecklad och byggd av Skanska, färdigställdes 2020 och är idag uthyrd till cirka 90 procent. Bland hyresgästerna finns Universitetskanslersämbetet, Samhall, Nabo och Utbetalningsmyndigheten.

Transaktionen sker till marknadsmässiga villkor och är den fjärde med Skanska Förvaltningsfastigheter som motpart. Den nya verksamhetsgrenen har som ambition att etablera en långsiktig portfölj med högkvalitativa, klimatsmarta och hälsosamma kontorshus i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sthlm 04 är certifierat enligt LEEDs högsta nivå, Platinum. LEED är en global tredjepartscertifiering för miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll.
Byggnadens energiförbrukning försörjs med solenergi från en off-sitelösning utanför elcertifikatmarknaden.

Sthlm 04 är en av fyra kontorsfastigheter i området Sthlm New Creative Business Spaces som Skanska Fastigheter Stockholm har utvecklat. Ytterligare en kontorsfastighet, Sthlm 02 Studion är under uppförande och Sthlm 05 och Sthlm 06 är planerade. Sammantaget skapas närmare 10 000 nya arbetsplatser i området, som binder samman Hammarby Sjöstad, Gullmarsplan och Södermalm. År 2030 öppnar en ny tunnelbanestation mitt i området.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494