Sök

Skanska lanserar 2023 Green Bond Framework som möjliggör utgivning av gröna obligationer

2023-11-08 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska etablerade sitt första Green Bond Framework 2014, med en uppdatering 2018. Med 2023 års uppdatering av ramverket inkluderar Skanska kriterier från EU taxonomin för hållbar verksamhet och breddar räckvidden till att inkludera ytterligare kategorier som behövs i Skanskas resa mot de långsiktiga klimatmålen.

Ramverket är anpassat till 2021 års ICMA Green Bond Principles. S&P Global Ratings har gett en second opinion med resultatet Medium Green. Svenska Handelsbanken har varit rådgivare vid uppdateringen av ramverket.

Fullständig information om Skanskas Green Bond Framework och Second Party Opinion finns här (Skanska Financial Services AB | Skanska - Global webb).

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957