Sök

Skanska tecknar tilläggskontrakt för arbeten på vägen A428 i Storbritannien för GBP 24M, cirka 320 miljoner kronor

2023-11-15 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med National Highways värt GBP 24M, cirka 320 miljoner kronor, för arbeten vid en ny 16 kilometer lång tvåfilig etapp på vägen A428 i östra England. Detta kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det fjärde kvartalet 2023.

Tilläggskontraktet avser i första hand ökade kostnader orsakade av ett rättsligt bestridande av den nya vägsträckan. Kostnaderna är hänförliga till påföljande försening av byggstart och till den påföljande effekten av hög inflation.

Det totala kontraktet, nu värderat till GBP 679M, cirka 9,0 miljarder kronor, omfattar design och byggnation av en ny 16 kilometer lång tvåfilig vägsträcka mellan Black Cat-rondellen i Bedfordshire och Caxton Gibbet-rondellen i Cambridgeshire. Ett antal vägkorsningar ska också uppgraderas, varav en ny korsning vid Black Cat-rondellen som ska förbättra trafikflödet till motorvägen A1 och den nya vägsträckan.

Projektet väntas ge avsevärda vinster genom minskade förseningar i trafiken då kapaciteten längs vägsträckan utökas. Det väntas också bidra till att förstärka potentialen för långsiktig ekonomisk tillväxt i den större regionen Oxford-Milton Keynes-Cambridge, vilket identifierats vara av nationell vikt av landets regering.

Skanska har erhållit en så kallad Notice to Proceed från National Highways, vilket innebär att byggnationen nu kan påbörjas före årsskiftet. Den nya vägsträckan ska öppnas för trafik 2027.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494