Sök

Skanska till globala klimatmötet COP28: Ökat fokus på lösningar

2023-11-16 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska kommer att vara på COP28 för att tillsammans med kunder, partners och beslutsfattare skala upp lösningar för en mer klimatsmart byggd miljö. COP28, FN:s 28:e klimatkonferens, är ett globalt klimattoppmöte som hålls i Dubai, Förenade Arabemiraten, från den 30 november till 12 december, där världens länder samlas för att förhandla om åtgärder för att hantera klimatförändringarna.

Våra företrädare kommer att lyfta fram Skanskas och branschens avgörande roll i klimat- och energiomställningen. Bolaget deltar i dialoger med intressenter i hela värdekedjan för att driva den marknadsomvandling som krävs för att minska koldioxidutsläppen i den byggda miljön. Bolaget kommer också adressera behovet av internationella standards gällande koldioxidprestanda som möjliggör jämförelse av lösningar, något som i sin tur driver innovation och utveckling som kommer att påskynda klimatomställningen.

Anders Danielsson, VD för Skanska AB, säger att vår ledande position inom projekt- och byggbranschen ger oss en möjlighet – och ett ansvar – att agera.

– Den byggda miljön står för nästan 40 procent av världens koldioxidutsläpp. Få andra sektorer kan ha större inverkan på att minska utsläppen, säger han.

– Våra ansträngningar för att minska utsläppen sträcker sig över hela vår verksamhet och driver en stor del av den innovation vi ser runt om i företaget, samtidigt som det utgör en stor affärsmöjlighet.

I linje med vårt åtagande att minska koldioxidutsläppen från vår globala verksamhet och värdekedja till netto noll till 2045, tillkännagav vi i vår delårsrapport för tredje kvartalet 2023 att våra egna scope 1- och 2-utsläpp har minskat med 58 procent från vårt basår 2015.

Lena Hök, vår Executive Vice President för Global Sustainability and Innovation, kommer att delta i flera samtal på toppmötet.

– Vi arbetar tillsammans med andra ledande internationella företag i vår värdekedja för att staka ut vägen gällande gemensamma lösningar för den byggda miljön, säger Lena Hök.

Tillsammans med World Building Council for Sustainable Development (WBCSD) har vi tagit fram den nya rapporten Net Zero Operational Buildings – State of the Art.

– Genom att vara en del av sådana här initiativ kan vi använda vår samlade kunskap och våra partners för att skala upp innovativa lösningar gällande energieffektiva byggnader, samt plusenergibyggnader på olika marknader, och därmed hjälpa våra kunder i deras klimatomställningar, säger hon.

– Vidare kan vi kan se att privata och offentliga kunder i både Europa och USA höjer nivån på sina ambitioner för att minska utsläppen. Vikten av detta kan inte nog betonas. Offentlig upphandling med tydliga hållbarhetskrav är en avgörande faktor för framgång för att driva marknadsomvandlingen och minska koldioxidutsläppen i den byggda miljön.

Skanska ingår i affärsdelegationen COP28 som koordineras av Business Sweden, med tillgång till den diplomatiska blå zonen där förhandlingar kommer att föras.

Financial Times har uppmärksammat Skanska för sitt klimatarbete som en av 2023 års ledare inom klimat.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957