Sök

Skanska upprepar finansiella mål på kapitalmarknadsdag

2023-11-21 14:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska upprepar sina befintliga finansiella mål under kapitalmarknadsdagen i London idag, där vd och koncernchef Anders Danielsson kommer att presentera en uppdatering gällande affärsstrategin och den kommersiella inriktningen framåt.

"Vi har under en längre tid varit framgångsrika i vårt arbete med att stärka lönsamheten i vår Byggverksamhet. Vi har nu en diversifierad och stabil byggverksamhet med en stark och hållbar utveckling. Som koncern är vi finansiellt starka, vilket innebär att vi styr över våra egna beslut när vi navigerar på cykliska marknader inom Projektutveckling. Uppbyggnaden av vår egen portfölj inom Förvaltningsfastigheter utvecklas mycket bra”, säger Anders Danielsson.

Koncernens upprepade finansiella mål:

• Byggverksamheten, rörelsemarginal: ≥ 3,5%

• Projektutvecklingsverksamheter: avkastning på sysselsatt kapital ≥ 10%

• Förvaltningsfastighter: avkastning på sysselsatt kapital ≥ 6%

• Koncernen: avkastning på eget kapital: ≥ 18%

• Koncernen: limit justerad nettoskuld: -10 miljarder kronor

• Koncernen: utdelningsandel: 40-70%

Presentationerna kommer att hållas under eftermiddagen lokal brittisk tid, med start 13 00 GMT/14.00 CET. För att delta digitalt vänligen klicka här. Inspelat material kommer att göras tillgängligt efter kapitalmarknadsdagen. 

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957