Sök

Skanska bygger motorväg i Trøndelags län, Norge, för NOK 1,3 miljarder, cirka 1,3 miljarder kronor

2023-11-27 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har, i ett joint venture med Syltern, tecknat avtal med Nye Veier om att bygga den nya motorvägen E6 mellan Berkåk och Vindåsliene i Trøndelags län, Norge. Skanskas andel av kontraktet är värd NOK 1,3 miljarder, cirka 1,3 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2023.

Kontraktet avser projektering och byggnation av cirka 15 kilometer ny väg på E6 mellan Berkåk och Vindåsliene. Större delen av vägsträckan kommer att byggas med två körfält i bägge riktningar. Dessutom kommer det byggas en ny korsning och anslutning till befintlig E6, cirka 15 kilometer med lokala vägar, 800 meter tunnel, sex broar och två viltkorsningar samt ett flertal mindre konstruktioner.

Projektet har höga klimatambitioner och ska till exempel minska utsläppen av växthusgaser med över 50 procent jämfört med klimatbudgeten. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Infrastructure Whole Team Award, nivå Very Good.

Projektet E6 Berkåk-Vindåsliene är en del av det långsiktiga arbetet med att öka trafiksäkerheten och kapaciteten på nuvarande E6 söder om Trondheim så att vägsystemet stimulerar till tillväxt och utveckling i regionen.

Arbetet med planering och design inleds omgående och byggarbetet beräknas att påbörjas under våren 2024. Vägen planeras att stå färdig hösten 2027.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494