Sök

Skanska bygger två nya högskolebyggnader i Fort Worth, Texas, USA, för USD 155M, cirka 1,6 miljarder kronor

2023-12-18 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat ett kontrakt om att bygga två nya byggnader i Fort Worth, Texas, USA, på Tarrant County Colleges nordvästra campus, som en del av deras ombyggnationsprogram. Kontraktet är värt USD 155M, cirka 1,6 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2023.

De två nya byggnaderna, som omfattar drygt 16 700 kvadratmeter totalt, kommer att innehålla klassrum, akademiska och administrativa utrymmen, fakultetskontor, studie-/fokusrum, ateljéer för skulpterande och konst samt ett toppmodernt auditorium och en teater. Förbättringarna har fokus på studenternas campusupplevelse. Projektet är en del av högskolans Bond Capital Improvements Program, där Skanska också har genomfört tidigare faser sedan arbetet påbörjades under 2021.

Byggnationen påbörjades i november 2023 och beräknas vara slutförd i oktober 2025.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494