Sök

Skanska förbereder för expansion av akutsjukhus i Miami, Florida, USA, för USD 90M, cirka 960 miljoner kronor

2023-12-21 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Jackson Health System för att förbereda för expansionen av deras akutsjukhus genom att riva två byggnader. Kontraktet är värt USD 90M, cirka 960 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2023.

emergency room

Kontraktet omfattar att skapa ytterligare yta för den cirka 12 100 kvadratmeter stora utbyggnaden, som inkluderar byggnation av ytterligare våningar och som kommer att tredubbla storleken av akutmottagningen. Detta inkluderar renovering av befintlig akutmottagning för att matcha utbyggnaden.

Hela projektets omfattning omfattar 207 rum, inklusive 50 observationsrum och sju patientrum. Projektet kommer också att omfatta omlokalisering av installationer under mark för att stödja den större anläggningen. Kostnaden för projektet kommer för kunden att uppgå till USD 300M vid slutförande.

Expansionen av den nya akutmottagningen ska vara klar 2025. Alla renoveringar av den befintliga mottagningen kommer att vara klara 2027.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494