Sök

Skanska tecknar tilläggsavtal för utbyggnad av NKT:s kabelfabrik i Karlskrona för cirka 300 miljoner kronor

2023-12-21 08:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska tecknar ytterligare avtal med NKT HV Cables AB gällande tidskritiska arbeten med grund och stomme för utbyggnaden av en kabelfabrik i Karlskrona. Det nya kontraktet är värt cirka 300 miljoner kronor vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i det fjärde kvartalet 2023.

Det befintliga samverkansavtalet mellan parterna, för delar av utbyggnaden av NKT:s kabelfabrik i Karlskrona, kompletteras nu med ännu ett kontrakt kopplat till tidskritiska arbeten för bland annat grundläggning och stomarbeten.

NKT är en ledande tillverkare av högspänningskablar. Högspänningskablar är en möjliggörare för ökad installation av förnyelsebara energikällor och en viktig del av klimatomställningen i både Sverige och utomlands. NKT:s investering kommer att bidra till att utveckla distributionen av förnyelsebara energikällor och öka den teknologiska utvecklingen i Blekinge och Sverige.

Samverkansavtalet tecknades i juli 2023. Övriga nu ingångna entreprenadkontrakt bedöms vara färdigställda sommaren 2024.

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794