Sök

Skanska tecknar tilläggskontrakt för sjukhusutbyggnad i Portland, USA, för USD 200M, cirka 2,1 miljarder kronor

2023-12-22 08:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med Oregon Health & Science University inom deras projekt för sjukhusutbyggnad i Portland, Oregon, USA. Tilläggskontraktet är värt USD 200M, cirka 2,1 miljarder kronor, vilket kommer inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2023.

ohsu portland

Tilläggskontraktet avser invändiga arbeten i den nya byggnaden vid sjukhuset. Det omfattar färdigställande av innerväggar, mekaniska el-, VVS- och brandskyddssystem, samt diverse utrymmen för den nya sjukhusutbyggnaden. Den cirka 50 000 kvadratmeter stora, 14 våningar höga, utbyggnaden av sjukhuset kommer att utföras inom en samverkansmodell.

Den nya byggnaden kommer bestå av tre parkeringsplan och sex våningar för patienter inkluderat en avdelning för benmärgstransplantation och kirurgisk onkologi, samt utrymme för framtida expansion. Byggnaden kommer anslutas till det befintliga sjukhuset med tre broar för fotgängare.

Byggandet av sjukhusutbyggnaden påbörjades 2022 och den förväntas öppna för patienter under 2026.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494