Sök

Skanska tilldelas ytterligare NOK 460M, cirka 460 miljoner kronor, för arbeten på motorvägen E10/rv. 85 i norra Norge

2023-12-28 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tilldelats ytterligare NOK 460M, cirka 460 miljoner kronor, inom det befintliga kontraktet med Statens vegvesen för arbeten på den andra fasen på motorvägen E10/rv. 85 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt I norra Norge. Kontraktet kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2023.

Projektet E10/rv. 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt omfattar byggnation och drift av omkring 82 kilometer ny väg med sju nya tunnlar och 22 broar. I nästa etapp ingår att förbättra befintlig E10 från Kåringskorsningen till Fiskefjorden, en sträcka på cirka 16 kilometer. Nya broar kommer att byggas på sträckan och kurvdragningen kommer anpassas för att förbättra standarden.

Byggnationen är planerad att starta i mitten av 2024 och sträckan förväntas vara klar under fjärde kvartalet 2029.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957