Sök

Skanska bygger om park vid vattnet i New York, USA, för USD 135M, cirka 1,4 miljarder kronor

2024-01-10 08:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) om att återuppbygga en park vid vattnet med en ny pir på Staten Island, New York, USA. Kontraktet är värt USD 135M, cirka 1,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2023.

waterfront park

Inom projektet ska Skanska bygga om esplanaden och strandlinjen samt göra förbättringar av gång- och cykelvägar längs esplanaden. Skanska kommer också att bygga en ny pir på cirka 3,700 kvadratmeter med en kontorsbyggnad, lagerlokal och erosionsskydd. Arbetet omfattar även landskapsarkitektur och rivning av befintliga konstruktioner.

Arbetet ska påbörjas i augusti 2024 och kommer att pågå till slutet av 2026.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494