Sök

Skanska uppgraderar anläggning vid kusten i östra USA för USD 128M, cirka 1,3 miljarder kronor

2024-01-12 08:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med en kund om förberedande arbeten och tidiga åtaganden inför den planerade byggfasen för att uppgradera en anläggning vid kusten i östra USA. Kontraktet är värt USD 128M, cirka 1,3 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2023.

Projektet omfattar hantering och tillverkning av elektrisk utrustning, vilket möjliggör arbeten vid vattnet, samt att både minska antalet och riva befintliga byggnader på platsen.

Upphandlingen av projektet kommer påbörjas under det första kvartalet 2024 och byggarbetet som omfattas av detta kontrakt kommer att pågå in i 2025.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494