Sök

Skanskas försäljning av sin ägarandel i LaGuardia Terminal B i New York, USA, är slutförd

2024-01-12 08:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Som tidigare meddelats undertecknade Skanska försäljningsavtal den 6 december 2023 avseende sin 32-procentiga ägarandel i LaGuardia Gateway Partners LCC i New York, USA. Alla nödvändiga myndighetsgodkännanden för transaktionen erhölls i slutet av december och försäljningen har slutförts. Transaktionen kommer att bokföras under Centralt i det fjärde kvartalet 2023. Försäljningspriset har justerats med erhållna utdelningar sedan avtalen tecknades. Efter transaktionskostnader och övriga poster uppgår försäljningslikviden netto till cirka USD 112M, cirka 1,2 miljarder kronor. Likviden erhölls i två nästan lika stora delbetalningar, den första i december 2023 och den andra i januari 2024.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957