Sök

Skanska renoverar och bygger ut kontorshus i Trondheim, Norge, för NOK 673M, cirka 660 miljoner kronor

2024-01-16 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med DNB Livsforsikring AS genom dotterbolaget Trondheim Torg AS om att renovera och bygga ut deras befintliga kontor i Trondheim, Norge. Kontraktet är värt NOK 673M, cirka 660 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2024.

trondheim torg

Byggnaden ligger på Trondheims centrala torg och projektet är en kombination av renovering och nybyggnation. Projektet uppgår till cirka 22 200 kvadratmeter totalt, varav 17 000 kvadratmeter kommer renoveras och 5 200 kvadratmeter ny kontorsyta kommer att byggas på det befintliga taket.

Projektet har ambitiösa klimat- och miljömål. Minskningen av utsläppen av växthusgaser från byggfasen beräknas uppgå till 50-60 % jämfört med en ny kontorsbyggnad byggd med standardmaterial. Byggnaden siktar på BREEAM NOR-certifiering på nivå Very Good och vara i enlighet med EU:s taxonomi.

Byggnationen beräknas starta i januari 2024 och projektet ska vara slutfört i december 2026.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494