Sök

Skanska värd för CEO Alliance möte på European Spallation Source (ESS) i Lund, Sverige

2024-02-02 08:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska stod den första februari 2024 värd för CEO Alliance mötet vid European Spallation Source (ESS) i Lund, Sverige. Under dagen samlades VD:arna från medlemsföretagen för att diskutera gemensamma strategier för hållbar affärsutveckling och innovation i syfte att öka takten i klimatomställningen och vässa Europas industrin konkurrenskraft.

CEO Alliance samlar företag från en bredd av branscher. Det som för dem samman är ett dedikerat fokus på hur respektive industri kan minska sina koldioxidutsläpp i samtliga scope samt skapa affärsmodeller som driver på omställning mot ett fossilfritt samhälle.

– Vi på Skanska tror att visionen om ett mer välmående, hållbart och motståndskraftigt Europa, med fokus på minskade utsläpp, kommer att kräva en kollektiv insats från alla EU:s medlemsländer samt samarbete mellan den offentliga sektorn och industrin. CEO Alliance är ett konkret kliv för att driva på den utvecklingen. Utifrån respektive företags kärnverksamhet utvecklar vi tillsammans modeller för ett mer hållbart samhälle, säger Anders Danielsson, VD Skanska AB.

Mötet hölls på ESS som färdigställs i slutet av 2027. När anläggningen är klar, kommer den att vara världens mest kraftfulla acceleratorbaserade neutronkälla. Tusentals forskare från akademi och industri kommer att använda ESS-anläggningen för att lära sig mer om material och biologiska system, finna nya upptäckter och driva innovativa lösningar för att tackla globala utmaningar, från energi till hälsovård och hållbarhet.

Om CEO Alliance:
CEO Alliance förenar 10 ledande europeiska företag som representerar de viktigaste industrisektorerna, med över 1,5 miljoner anställda och över 500 miljarder EUR i årliga intäkter. Medlemmar är Skanska, ABB, EOn, Enel, Ericsson, Iberdrola, Scania, Schneider Electric, UniCredit och Volkswagen.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957