Sök

Skanska bygger överföringssystem för flygbränsle på LaGuardia i NY, USA, för USD 113M, cirka 1,2 miljarder kronor

2024-02-07 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med LGAFUEL LLC om att bygga projektet LaGuardia Airport (LGA) Jet Fuel Transmission Systems i Queens, New York, USA. Kontraktet är värt USD 113M, cirka 1,2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2024.

Projektet omfattar bland annat byggnation av två cirka 3 350 meter långa, parallella överföringsledningar för jetbränsle, förstärkta kanaler för el- och kommunikation, ventilationstrummor under mark samt ett katodiskt system för att skydda ledningarna mot korrosion. Arbetena inkluderar också en modifiering av LaGuardias befintliga infrastruktur.

Arbetet påbörjades i januari 2024 och beräknas vara slutfört i maj 2026.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494