Sök

Skanska förbereder för nytt datacenter i Telemark, Norge, för NOK 1,1 miljarder, cirka 1,1 miljarder kronor

2024-02-08 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med WS Computing AS om förberedande markarbeten för ett nytt datacenter i Gromstul i Skien kommun, Norge. Kontraktet är värt NOK 1,1 miljarder, cirka 1,1 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden i det första kvartalet 2024.

Kontraktet avser förberedande markarbeten och grundläggning för ett nytt, större datacenter. I arbetet ingår att bygga nya tillfartsvägar och tillhörande infrastruktur samt utveckling av området.

Byggstart sker omgående och projektet beräknas vara färdigställt under det fjärde kvartalet 2025.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494