Sök

Skanska investerar NOK 555M, cirka 550 miljoner kronor, i ny fas i bostadsprojektet Nansenløkka i Fornebu, Norge

2024-02-20 09:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska investerar, med sin likvärdiga joint venture-partner OBOS, totalt NOK 1,1 miljarder i ett nytt bostadskvarter i Fornebu, Norge. Skanskas andel av investeringen är NOK 555M, cirka 550 miljoner kronor. Byggkontraktet, som Skanska utför, är värt NOK 533M, cirka 530 miljoner kronor, vilket kommer inkluderas i orderingången för Norden i det första kvartalet 2024.

nansenlokka

Det nya kvarteret med 121 lägenheter är den senaste delen av det större bostadsutvecklingsprojektet Nansenløkka. Projektet är en del av FutureBuild-programmet i Norge och har höga miljöambitioner. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser med mellan 30 och 50 procent jämfört med en liknande, traditionell, byggnad.

Byggnationen beräknas påbörjas under det andra kvartalet 2024 och projektet kommer att vara färdigställt under det andra kvartalet 2026.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494