Sök

Skanska Financial Services AB (publ)s bokslutskommuniké, januari–december 2023, publicerad

2024-02-29 13:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Financial Services AB (publ)s bokslutskommuniké för januari–december 2023 finns bifogad i detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets webbplats, https://group.skanska.com/sv/investerare/finansiering/skanska-financial-services-ab/

Denna information är sådan som Skanska Financial Services AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter av räntebärande finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 13:00 CET.

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957