Sök

Skanska bygger om trafikplats i Los Angeles, USA, för USD 85M, cirka 880 miljoner kronor

2024-03-07 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med The Port of Los Angeles om att bygga om trafikplatsen vid State Route 47/Vincent Thomas Bridge och Front Street/Harbor Boulevard i Los Angeles, Kalifornien, USA. Kontraktet är värt USD 85M, cirka 880 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2024.

Projektet består av utbyte av, byggnation och omläggning av flera på- och avfartsramper. En huvudväg kommer att läggas om för att rymma ett nytt rampsystem för på- och avfart. Ytterligare förbättringar inkluderar nya trottoarkanter och vattenrännor, förbättringar av stormavlopp, gatubelysning, uppdateringar av trafikljus, cykelbanor samt trottoarramper och övergångsställen tillgängliga för funktionshindrade.

Byggnationen startar i mars 2024 och beräknas vara slutförd i december 2026.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494