Sök

Skanska tecknar tilläggskontrakt för kustanläggning i östra USA för USD 120M, cirka 1,2 miljarder kronor

2024-03-11 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat ett tilläggsavtal med en befintlig kund för förberedande arbeten och tidiga åtaganden i den planerade byggfasen för att uppgradera en anläggning vid kusten i östra USA. Kontraktet är värt USD 120M, cirka 1,2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2024.

Detta tilläggskontrakt omfattar pågående aktiviteter tidigt i upphandlingen.

Upphandlingen för projektet slutfördes under det första kvartalet 2024 och byggaktiviteter som omfattas av det här kontraktet löper in i 2026.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957