Sök

Skanskas styrelse har beslutat att förvärva egna B-aktier

2024-03-27 14:00 CET
Pressmeddelande

Styrelsen har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande att förvärva egna B-aktier på Nasdaq Stockholm för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Skanskas aktiesparprogram Seop 6.

Styrelsen har vid konstituerande styrelsemöte den 27 mars 2024 beslutat att utnyttja det av årsstämman 2024 beslutade bemyndigandet att förvärva egna B-aktier på följande villkor för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Skanskas aktiesparprogram för räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 som beslutades av årsstämman 2022 (Seop 6). Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2025, av högst 2 400 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärvade egna B-aktier får överlåtas till deltagare i Seop 6 i enlighet med de villkor som beslutades av årsstämman 2022.

Den 27 mars 2024 hade Skanska 9 525 185 B-aktier i eget förvar.

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957