Sök

Skanska ersätter Portage Bay Bridge i Seattle, Washington, USA, för USD 1,4 miljarder, cirka 14,5 miljarder kronor

2024-04-03 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Washington State Department of Transportation om att ersätta Portage Bay Bridge i Seattle, Washington, USA. Kontraktet är värt USD 1,4 miljarder, cirka 14,5 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2024.

PBB

Projektet kommer att ersätta den befintliga Portage Bay Bridge för att möta rådande seismiska elasticitetsstandarder och skapa ett överdäckat segment vid East Roanoke Street. Arbetet inkluderar att uppgradera vägar, vägfiler avsedda för samåkning och kollektivtrafik samt en överdäckning med ett anlagt öppet grönskande område över motorvägen. Detta skapar en ny anslutning via förlängningen av en regional väg som gör det möjligt att cykla eller gå över Portage Bay till den kommande, nya överdäckningen vid Roanoke.

Byggnationen är planerad att påbörjas i augusti 2024 och beräknas vara slutförd 2031.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494