Sök

Skanska tecknar kontrakt för tillverkningsanläggning i nordöstra USA för USD 94M, cirka 970 miljoner kronor

2024-04-24 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat ett kontrakt med en tillverkare av konsumtionsvaror för att bygga en tillverkningsanläggning i nordöstra USA. Kontraktet är värt USD 94M, cirka 970 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA i det andra kvartalet 2024.

Arbetet omfattar renovering och tillbyggnation av en befintlig tillverkningsanläggning.

Arbetet påbörjas under det andra kvartalet 2024 och beräknas vara klart 2025.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494