Sök

Skanska uppgraderar South Brooklyn Marine Terminal i New York, USA, för USD 612M, cirka 6,4 miljarder kronor

2024-04-26 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat ett slutgiltigt avtal med SBMT Asset, LLC om att uppgradera South Brooklyn Marine Terminal i Brooklyn, New York, USA. Kontraktet är värt USD 612M, cirka 6,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2024.

SBMT

Projektet kommer att förvandla South Brooklyn Marine Terminal till en av de största dedikerade hamnarna för vindkraft till havs i USA och stödja Empire Wind, som för närvarande utvecklas av Equinor 24 till 48 kilometer (15 till 30 miles) utanför New York.

Kontraktet omfattar rivning av befintliga byggnader, muddring av nya och befintliga kajplatser, uppgraderingar av erosionsskydd samt installation av nya kajer och dockningsanläggningar. Därtill kommer förbättringar av infrastruktur, nya lyftkransplattor, byggandet av ett uppställningsområde till havs för vindkraft samt uppförandet av en ny drift- och underhållsbyggnad.

Tidigare kontrakt för detta projekt summerar till USD 249M, cirka 2,6 miljarder kronor. Förberedande arbeten påbörjades i januari 2023 och byggarbetet som omfattas av detta kontrakt kommer att sträcka sig in i 2026.

 

Bild: Equinor

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494