Sök

Delårsrapport första kvartalet 2024

2024-05-08 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Sammanfattning enligt segmentsredovisning

• Intäkterna för kvartalet uppgick till 36,4 (34,9) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter ökade intäkterna med 5 procent.

• Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 0,5 (0,4) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter ökade rörelseresultatet med 32 procent.

• Resultatet per aktie uppgick till 1,28 (1,04) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -4,9 (-2,3) miljarder kronor enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 4,6 (December 31, 2023: 10,4) miljarder kronor.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 46,9 (25,8) miljarder kronor. Justerat för valutakurseffekter ökade orderingången på kvartalsbasis med 83 procent. På rullande 12-månder var orderingången i förhållande till 117 (99) procent med en orderstock på historiskt hög nivå.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 0,7 (1,0) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal 1,8 (2,8) procent.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till -0,1 (-0,5) miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till -3,1 (4,5) procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 5,9 (13,0) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en press- och ljudkonferens den 8 maj, kl. 10.00.
Presskonferensen kommer också att direktsänds på Skanskas webbplats www.group.skanska.com/sv/investerare, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.
Delta i ljudkonferensen med möjlighet att ställa frågor. Rekommenderad anslutning för bästa ljudkvalitet vänligen anslut via din telefon till HD Audio weblänk: HD Audio link. För att delta via telefon, vänligen ring 08-5051 00 31, eller +44 (0)207 107 06 13, eller +1 (1) 631 570 56 13.

Denna samt tidigare releaser finns även på www.group.skanska.com/sv/investerare.

 

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 8 maj 2024, kl. 07:30.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957