Sök

Skanska tecknar tilläggskontrakt för datacenter i Arizona, USA, för USD 150M, cirka 1,6 miljarder kronor

2024-05-10 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat ett tilläggsavtal med en befintlig kund avseende byggnationen av ett datacenter i Arizona, USA. Kontraktet är värt USD 150M, cirka 1,6 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2024.

Projektet avser ett cirka 22 700 kvadratmeter stort datacenter med ett våningsplan.

Arbetet pågår och beräknas vara slutfört under det andra kvartalet 2025.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494