Sök

Skanska utsedd till klimatledare i Europa av Financial Times

2024-05-16 13:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har för tredje året i rad utsetts till "Klimatledare i Europa" i en prestigefylld ranking sammanställd av Financial Times och datainsiktsföretaget Statista.

Skanskas VD Anders Danielsson säger att erkännandet av Skanska som en europeisk ledare inom klimat är ett bevis på att bolaget är på rätt väg.

– Detta är ett erkännande av hur vi skapar och implementerar transformativa klimatlösningar, driver vår verksamhet framåt och ger våra kunder möjlighet att lyckas med att uppnå sina hållbarhetsmål, säger han.

– Vi gör detta genom att leverera lösningar som bidrar till minskade koldioxidutsläpp, är cirkulära, smarta samt hållbara. Vårt mål är att nå klimatneutralitet i hela värdekedjan senast 2045. Att skala upp dessa lösningar kommer att vara avgörande för övergången av vår bransch och den byggda miljön.

Lena Hök, EVP Hållbarhet och Innovation, lägger till:

– Våra fokusområden är material, energi och smart design som driver effektivitet. Inom dessa områden ser vi stor potential när vi är involverade i de tidiga faserna av ett projekt och kan påverka design och planering. Genom att använda vårt team av globala hållbarhetsexperter samt smarta system är det möjligt att väsentligt öka resurs- och energieffektiviteten i både bygg- och driftsfaserna.

– Vi förväntar oss att efterfrågan på hållbara och klimatsmarta lösningar och produkter för den byggda miljön kommer att fortsätta öka. Vi ser också möjligheter i att främja vår digitala omvandling. Framåt har generativ AI och maskininlärning potential att göra stora mängder data tillgängliga för förbättrat beslutsfattande och ökad effektivitet, säger Lena Hök, EVP Hållbarhet och Innovation.

Skanska rapporterar årligen koldioxidutsläpp i sin års- och hållbarhetsrapport samt nyckeltal i kvartalsrapporten.

Klimatledarlistan i år innehåller 600 företag, vilket är en fördubbling av de 300 företag som inkluderades när listan introducerades första gången 2021. Dessa företag valdes ut från en ursprunglig pool på cirka 2 000 kandidater.

Metodiken och fokuset för granskningen beskrivs på länken nedan (på engelska).
Europe’s Climate Leaders 2024: interactive listing (ft.com)

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957