Sök

Skanska påbörjar ny byggnad för ingenjörshögskola i Virginia, USA, för USD 53M, cirka 550 miljoner kronor

2024-05-17 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat ett första kontrakt med Virginia Tech för att påbörja byggnationen av en ny facilitet för deras ingenjörshögskola i Virginia, USA. Det initiala kontraktet, som inkluderar förberedande arbeten på platsen, är värt USD 53M, cirka 550 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2024.

VTMH

Projektet inkluderar rivningen av Randolph Hall och byggandet av en ny och utökad 26 500 kvadratmeter stor anläggning som ska inrymma flera avdelningar för ingenjörshögskolan. Den nya anläggningen, Mitchell Hall, är tänkt att addera över 70 procent mer bruttoyta på samma plats. Byggnationen omfattar också arbete med en befintlig vindtunnel, en av de största universitetsägda vindtunnlarna i landet. Tunneln kommer att bevaras i Mitchell Hall. När det är färdigställt kommer Mitchell Hall att vara den största byggnaden på universitetscampuset Blacksburg.

Byggnationen kommer att påbörjas våren 2024 med den första rivningen av Randolph Hall. Målet är att projektet ska vara slutfört våren 2028.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494