Sök

Oförändrad styrelse föreslås i Skanska

2004-02-25 09:09 CET
Pressmeddelande

Skanskas nomineringskommitté har beslutat att föreslå omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter. Förslaget innebär omval av Roger Flanagan, Ulrika Francke, Jane Garvey, Stuart Graham, Sören Gyll, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf, Arne Mårtensson och Anders Nyrén.

   Pressrelease

2004-02-25

Oförändrad styrelse föreslås i Skanska

Skanskas nomineringskommitté har beslutat att föreslå omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter. Förslaget innebär omval av Roger Flanagan, Ulrika Francke, Jane Garvey, Stuart Graham, Sören Gyll, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf, Arne Mårtensson och Anders Nyrén.

Nomineringskommittén har bestått av Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska AB och vice styrelseordförande i AB Industrivärden, Carl-Olof By, vice verkställande direktör i AB Industrivärden, Staffan Grefbäck, chef för kapitalförvaltningen i Alecta, Per Ludvigsson, verkställande direktör i Inter Ikea Investment AB, Mats Guldbrand, aktiechef AMF Pension samt Curt Källströmer, bankdirektör och chef för ordförandekansliet i Handelsbanken.

Skanskas ordinarie bolagsstämma äger rum den 30 mars kl 17.00 i Berwaldhallen i Stockholm.

___________________________________________
För ytterligare information, kontakta:

Sverker Martin-Löf, ordförande, Skanska AB,
tel 070-574 88 08