Sök

Skanska bygger sjukhus i USA för 227 miljoner kronor

1998-09-24 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Fowler Jones Beers Construction har tagit en order på ca 227 miljoner kronor, 28,8 MUSD.

PRESSMEDDELANDE 1998-09-24                              73/98

Skanska bygger sjukhus i USA för 227 miljoner kronor

Skanskas amerikanska dotterbolag Fowler Jones Beers Construction har tagit en order på ca 227 miljoner kronor, 28,8 MUSD.

Kund är Gaston Memorial Hospital i Gastonia i North Carolina.

Uppdraget gäller en ny sjukhusbyggnad på ca 20.000 kvm för Gaston Memorial Hospital. Nybyggnaden, som bl a ska innehålla laboratorier och operationssalar, byggs i direkt anslutning till det befintliga sjukhuset. Uppdraget omfattar även renovering av ca 5.000 kvm sjukhuslokaler.

Arbetena inleds omedelbart för att avslutas i juli år 2000.

Fowler Jones Beers Construction ingår i Skanskas Atlanta-baserade dotterbolag Beers Construction som under de senaste sex åren byggt sjukhus och vårdinrättningar för en miljard USdollar, drygt åtta miljarder SEK.

Skanska USA omsätter i USA 18 miljarder kronor och är därmed det femte största företaget på den inhemska amerikanska byggmarknaden.

 

Stockholm 1998-09-24

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För mer information kontakta:
Marlene Nieman, Informationschef Beers Construction Co, tel +1 404 659 19 70
Tor Krusell, Informationschef Skanska AB, tel 08-753 88 00