Sök

Skanska får brittiska vattenuppdrag för cirka en miljard kronor

2004-10-18 13:09 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att utforma och bygga vattenanläggningar för brittiska Anglian Water Services (AWS). Kontraktet beräknas vara värt totalt två miljarder kronor, GBP 150 miljoner. Projektet genomförs gemensamt av Skanska UK och Aker Kvaerner som har 50 procent vardera av det femåriga ramavtalet. I ramavtalet ingår även en möjlighet till förlängning på ytterligare fem år.

   Pressrelease


2004-10-18


Skanska får brittiska vattenuppdrag för cirka en miljard kronor

Skanska har fått uppdraget att utforma och bygga vattenanläggningar för brittiska Anglian Water Services (AWS). Kontraktet beräknas vara värt totalt två miljarder kronor, GBP 150 miljoner. Projektet genomförs gemensamt av Skanska UK och Aker Kvaerner som har 50 procent vardera av det femåriga ramavtalet. I ramavtalet ingår även en möjlighet till förlängning på ytterligare fem år. 

Avtalet beräknas ge Skanska uppdrag för 990 miljoner kronor, GBP 75 miljoner, under fem år. 200 miljoner kronor, GBP 15 miljoner, av den totala ordersumman, motsvarande ett års arbete, inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2004.

Uppdraget gäller att utforma, bygga och installera anläggningar för vattenbehandling, såväl vattenverk som reningsverk i England. AWS har även uppdragit åt Skanska och Aker Kvaerner att utveckla nya effektiva lösningar för bolagets vattenanläggningar. Personal från Skanska och Aker-Kvaerner kommer att samlokaliseras med AWS.

Inom Skanska UK:s och Aker Kvaerners samarbete med AWS har hittills ca 50 projekt genomförts. Det gäller bl a uppgradering av reningsverk inom ramen för det brittiska miljödepartementets AMP3-program för att höja vattenkvaliteten. 

Anglian Water Services är ett av Storbritanniens ledande bolag inom vatten och vattenrening. AWS betjänar ca sex miljoner kunder i England, såväl hushåll som industrier.

________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK,
tel +44 1923 423 905
Anna Wenner, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 39