Sök

Rapport från Skanskas bolagsstämma

2000-05-02 17:05 CET
Pressmeddelande

Vid dagens bolagsstämma i Skanska AB beslutades om en utdelning på 16 kronor per aktie samt återköp av högst 10 procent av de egna B-aktierna. Stämman beslutade också att välja Eliot R. Cutler som ny medlem i styrelsen.

 Press Release  

2000-05-02   Rapport från Skanskas bolagsstämma Vid dagens bolagsstämma i Skanska AB beslutades om en utdelning på 16 kronor per aktie samt återköp av högst 10 procent av de egna B-aktierna. Stämman beslutade också att välja Eliot R. Cutler som ny medlem i styrelsen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning för 1999 på 12 kronor samt en extra utdelning på 4 kronor. Avstämningsdag är 5 maj 2000. Med syfte att justera bolagets kapitalstruktur beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier, maximerat till högst 10 procent av antalet aktier i bolaget. Förvärven ska ske på OM Stockholmsbörsen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. För aktierna får betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs med en avvikelse som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid stämman omvaldes den sittande styrelsen med Bo Rydin, Claes Björk, Per-Olof Eriksson, Roger Flanagan, Sören Gyll, Finn Johnsson och Clas Reuterskiöld. Till ny ledamot av styrelsen valde stämman advokat Eliot R. Cutler, från Washington. Cutler som är expert inom miljö och markanvändning har varit engagerad i stora infrastrukturprojekt för såväl statliga som privata klienter. Inom Carter-administrationen arbetade Cutler med miljö-, naturresurs- och energifrågor. ______________________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Peter Wallin, chef för Investor Relations, Skanska AB, tel 08 753 88 86 Tor Krusell, informationschef Skanska AB, 08 753 87 47 eller 070 543 87 47