Sök

Skanska får brouppdrag i New York för 1,7 miljard kronor

2000-09-26 09:43 CET
Pressmeddelande

Skanska ska renovera Manhattan Bridge i New York för 175 miljoner dollar, ca 1,7 miljard kronor. Skanskas dotterbolag Koch Skanska har vunnit anbudstävlingen och ett kontrakt signeras under hösten.
Kund är The City of New York Department of Transportation (NYCDOT).

Press Release  

2000-09-26   Skanska får brouppdrag i New York för 1,7 miljard kronor Skanska ska renovera Manhattan Bridge i New York för 175 miljoner dollar, ca 1,7 miljard kronor. Skanskas dotterbolag Koch Skanska har vunnit anbudstävlingen och ett kontrakt signeras under hösten. Kund är The City of New York Department of Transportation (NYCDOT). Kontraktet blir ett av Koch Skanskas hittills största uppdrag. Uppdraget gäller en grundlig renovering av såväl spännkablar, brobanor som anslutande påfarter och tunnlar. Manhattan Bridge är totalt 1800 meter lång, varav hängbrons spann är 970 meter. Arbetena inleds i oktober för att vara avslutade på 44 månader. Delar av bron ska vara i drift under hela reparationsfasen. Manhattan Bridge som byggdes 1909 leder över East River och binder samman Manhattan och Brooklyn. Koch Skanska har genomfört en lång rad stora broprojekt i New York. Bland de senaste kan nämnas George Washington Bridge, Queensboro Bridge och Williamsburg Bridge. Tillsammans med systerföretagen Slattery Skanska och Sordoni Skanska bygger Koch Skanska också för närvarande den nya snabbspårvägen Airtrain till JFK Airport. Detta projekt som är värt ca 10 miljarder kronor ska tas i bruk 2003. Koch Skanska hade 1999 en omsättning på 844 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 88 miljoner kronor. Bolagets orderstock uppgick till 1,3 miljarder kronor. ----------------------------------------------------------------------------------------- För ytterligare information, kontakta: Todd Sutton, vVD Koch Skanska, tel +1 732 969 1700 Tor Krusell, informationschef Skanska AB, tel 08 753 8747